SBBLD
 

Strategie

ANALYSE – DOELSTELLINGEN & STRATEGIE – OPERATIONELE DOORVERTALING
1

ANALYSE

Je strategie bepalen begint met een goede externe en interne analyse. Uiteraard zijn deze onderbouwd met nieuwe en/of beschikbare onderzoeken en cijfers. Maar ook met inzichten die voortkomen uit de gezamenlijke kennis en praktijkervaring. Hierdoor kun je zo onderbouwd mogelijk kansen, bedreigingen en strategische thema’s en issues benoemen.

Lees hoe ik je kan helpen en wat ik recent heb gedaan.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

Of lees mijn artikel over strategische scenarioplanning. Essentieel in onzekere tijden als de huidige.

2

DOELSTELLINGEN & STRATEGIE

De kansen en bedreigingen en strategische thema’s en issues stellen je in staat mogelijkheden en onmogelijkheden te benoemen. Vervolgens kies je voor ambitieuze, maar ook realistische en haalbare doelstellingen. Daarna bepaal je de daarvoor juiste strategie. Deze strategie bestaat in ieder geval uit een waardestrategie, portfolio-analyse, doelgroepen en de positionering van jouw merk en organisatie.

3

OPERATIONELE DOORVERTALING

Met het bepalen van je doelstellingen en strategie richt je je strategisch op een succesvolle toekomst. Om daaraan te werken moet je de gekozen strategie wel doorvertalen naar tactisch en operationeel niveau. Dit wordt na het ‘richten’ ook wel het ‘inrichten’ en ‘verrichten’ genoemd. Hoe vertaal je de strategische doelstellingen naar de juiste KPI’s? Hoe zorg je ervoor dat afdelingen en mensen hier hun bijdrage aan kunnen leveren? En hoe ga je dat organiseren en faciliteren?