SBBLD
 

Klantgerichtheid

GEZAMENLIJKE VISIE – ORGANISATIE – METEN & VERBETEREN
1

GEZAMENLIJKE VISIE

Het realiseren van een gezamenlijke visie op echte klantgerichtheid is de eerste, essentiële fase waar in de praktijk vaak veel te gemakkelijk over wordt gedacht. Wie zijn onze klanten eigenlijk? Wat verstaan zij onder klantgerichtheid? En denken wij daar hetzelfde over? Waarom moeten wij werken aan onze klantgerichtheid? Wat willen wij straks dan gaan zien?

Lees hoe ik je kan helpen en wat ik recent heb gedaan.
Of kijk naar mijn CV of op LinkedIn.

2

ORGANISATIE

De visie op echte klantgerichtheid staat ‘op papier’ en de intenties zijn goed. Hoe zorgen wij ervoor dat het ook daadwerkelijk gebeurt? Wat is ervoor nodig om de mensen klantgerichter te kunnen laten denken en doen? Hoe stimuleren wij de gewenste cultuur met de juiste structuur? Hoe gaan wij dit organiseren en faciliteren?

3

METEN & VERBETEREN

Nu is het tijd om bepalen of de investeringen in klantgerichtheid ook tot de gewenste resultaten leiden. Hoe onderzoeken wij voortaan de ervaringen van klanten? Hoe zorgen wij ervoor dat de uitkomsten continu leiden tot verdere verbetering van onze dienstverlening, communicatie, klanttevredenheid en andere resultaten?