Marketing

Succesvolle marketing voor bedrijven en organisaties die hun unieke kwaliteiten willen vinden en er blijvend hun voordeel mee willen doen…

Marketing Alvin Sibbald SBBLD 215 80 kleur

Van marketing menen velen verstand te hebben… De realiteit is echter dat slechts weinigen echt begrijpen wat het werkelijk inhoudt.

Wat is goede marketing?

Dat velen een mening hebben over marketing is niet zo vreemd. Wat in marketing wordt geïnvesteerd is vaak zichtbaar voor de gehele organisatie, terwijl de resultaten veelal nauwelijks aantoonbaar zijn. Maar zegt dat niet vooral iets over hoe er invulling wordt gegeven aan de marketing?

Want marketing is een vak. Tja, een campagne maken is niet zo moeilijk. Een nieuw product in de markt zetten evenmin. Even snel scoren qua omzet is vaak ook zo gebeurd. Maar is dat het? Levert dat beleid op dat zowel vandaag als morgen zorgt voor succes? Goede marketing is een continu proces van analyse, planvorming, implementatie en evaluatie. Daarbij een goede balans vindend tussen doel en proces, denken en doen, vandaag en morgen, ratio en gevoel en tussen vernieuwen en behouden. Het neemt het merk als kompas, gaat uit van doelstellingen, vindt daarvoor de juiste strategie, doelgroep en positionering en geeft vervolgens invulling aan die positionering en propositie met behulp van de beste marketingmiddelen.

Marketing als stuwende kracht

Succesvolle marketing heeft goede marketeers en een goede marketingafdeling nodig. Maar marketing moet niet alleen een afdeling zijn, maar nog veel meer een functie hebben in een organisatie. Het moet een stuwende kracht zijn. Externe marketing en interne marketing moeten optimaal samengaan. Waardoor marketing een aanjager wordt van zowel het uitdragen van het merk als ook vele vormen van innovatie en ontwikkeling.

Ervaring met succesvolle marketing

Marketing is mijn vak. Ik ben daarvoor op de juiste manier geschoold en heb tevens alle relevante functies doorlopen. Van onmisbare ervaring in de verkoopbinnendienst en buiten als distributiemanager en van productmanager, marketingmanager tot aan directeur marketing en verkoop (inclusief productmanagement en communicatie). In organisaties met ruime maar ook beperkte budgetten. Ik heb aantoonbare marketingresultaten behaald en diverse marketingprijzen gewonnen. Zie hiervoor de pagina ‘Alvin Sibbald‘ en mijn LinkedIn pagina.

Sinds 2010 help ik als adviseur andere organisaties daarbij. Voor diverse bedrijven en organisaties heb ik positioneringsvraagstukken uitgewerkt. Daar waar mogelijk maak ik daarbij gebruik van recent door de organisatie zelf uitgevoerde onderzoeken. Door dit te combineren met nieuwe marktkennis en interne sessies kon in zeer korte tijd tot onderscheidende positioneringen worden gekomen. Positionering die bovendien sterk gebruik maken van de reeds bestaande kwaliteiten van de organisaties. Positioneringen die tevens zo concreet mogelijk vertaald zijn naar een merkconcept, zodat de organisaties vervolgens met een goed communicatiebureau verder konden gaan met de uitwerking in middelen.

Ook heb ik trajecten begeleid waarbij meerdere samenwerkende organisaties op zoek waren naar een gezamenlijke propositie. Allen hadden ze de behoefte om in een snel veranderende markt hun toegevoegde waarde te verduidelijken en concretiseren. De gezamenlijke proposities zijn tot stand gekomen aan de hand van gezamenlijke sessies, individuele gesprekken en zowel desk als field research. De resultaten waren relevante, onderscheidende gezamenlijke proposities die door elk van de organisaties concreet konden worden ingevuld. Propositie waardoor de toegevoegde waarde duidelijk en concreet is gemaakt.

Hulp bij succesvolle marketing

Ik help je graag bij het ontstijgen van de grijze massa door goede marketing. Een afspraak is zo gemaakt! Klik svp hier voor mijn contactgegevens. Kijk svp ook op mijn LinkedIn pagina. Als we nog niet in elkaars netwerk zitten: voel je vrij om alvast even te linken!