SBBLD

marketing in corona-tijd?

Deze tekst verscheen eerder begin 2020 op LinkedIn en op de website van Ondernemend Friesland.

Bedrijven zullen nu wel geen tijd hebben voor hun marketing, neem ik aan?” Dat is een (retorische) vraag die mij de laatste weken meerdere keren is gesteld. Eerlijk gezegd vraag ik mij juist af wie het zich kan veroorloven om juist nu niet met marketing bezig te zijn?

Vooropgesteld: als je momenteel 24/7 bezig bent mensenlevens te redden of te beschermen, dan zul je uiteraard andere prioriteiten hebben… Maar als dat niet het geval is – of misschien soms zelfs dan – ontkom je er naar mijn mening niet aan juist nu na te denken over de verdere toekomst van je organisatie. We bevinden ons immers in een situatie die vrijwel niemand eerder heeft meegemaakt, die niet snel weg zal zijn en blijvende impact zal hebben op alles en iedereen.

Hoe alles exact zal veranderen weet niemand, maar is dat niet des te meer reden om juist nu na te denken over:

  • Hoe de nieuwe samenleving er volgens jou uit zal zien?
  • Welke rol je daarin wilt en kunt spelen?
  • Welke behoeften er zullen blijven, verdwijnen of ontstaan?
  • Van welke toegevoegde waarde je daarbij wilt en kunt zijn?
  • Hoe je de samenwerking en interactie met klanten en partners dan het beste vorm kunt geven?

En zijn dit dan niet bij uitstek enkele van de meest essentiële marketingvraagstukken?

Lang geleden leerde ik al dat er drie typen bedrijven zijn: Those who make things happen, those who watch things happen en those who wonder what happened? Zware tijden laten bovendien vaak zien dat juist organisaties die in staat zijn anticyclisch te anticiperen op de toekomst daar later de vruchten van plukken. En dat juist tegenspoed veel creativiteit in mensen losmaakt.

Dus… wie kan het zich veroorloven om juist nu niet met marketing bezig te zijn?