Zorgmarketing

Succesvolle zorgmarketing voor organisaties in de zorg die goede marketing willen en niet alleen maar goede communicatie…

Zorgmarketing Alvin Sibbald SBBLD 215 80 kleur

Veel zorgorganisaties hebben inmiddels wel een ‘marketingafdeling’. In het beste geval worden deze vaak echter bemand door communicatiespecialisten.

Goede zorgmarketing is iets anders dan zorgcommunicatie

‘Zorgmarketing’ betekent in veel zorgorganisaties dan ook nog vaak operationele zaken als huisstijl, website, folders, persberichten en vast en zeker ook social media. Maar is dat alles wat in deze tijd nodig is? Is dat zorgmarketing? De zorgsector is immers volop in beweging en dat zal de komende jaren alleen maar verder gaan. Vergrijzing, stijgende zorgkosten, veranderende wetgeving, ‘hardere’ zorginkoop door zorgverzekeraars, verdergaande specialisatie; het zijn slechts enkele van de vele ontwikkelingen. Binnen dit spectrum worstelen veel zorgorganisaties nog steeds met zorgmarketing. Om hun verzorgingsgebied goed in kaart te brengen. Om patiënten daadwerkelijk als klanten te zien. Om ‘collega-organisaties’ als concurrenten of juist strategische partners te bekijken. Om de geleverde zorg als een ‘product’ te vermarkten. Hoe krijgen we het verzorgingsgebied goed in kaart? Hoe kom je als zorginstelling nog beter in contact met patiënten en ‘klanten’ en krijgen we hun wensen boven tafel? Hoe kunnen we ons ziekenhuis effectief onderscheidend positioneren ten opzichte van de concurrentie? Hoe halen we optimale communicatieresultaten uit een beperkt communicatiebudget? Hoe maken we onze kwaliteit zichtbaar voor patiënten, toezichthouders, zorgverzekeraars? Hoe ontwikkelen we nieuwe vormen van zorg en aanverwante dienstverlening? Het zijn maar enkele voorbeelden van mooie vraagstukken. Zorgmarketingvraagstukken, wel te verstaan.

Wat is goede zorgmarketing?

Zorg is natuurlijk niet zomaar een ‘product’ of ‘dienst’ zoals elk willekeurig ander product of dienst. Maar net als bij ‘gewone’ marketing is ook goede zorgmarketing een continu proces van analyse, planvorming, implementatie en evaluatie. Daarbij een goede balans vindend tussen doel en proces, denken en doen, vandaag en morgen, ratio en gevoel en tussen vernieuwen en behouden. Het neemt het merk als kompas, gaat uit van doelstellingen, vindt daarvoor de juiste strategie, doelgroep en positionering en geeft vervolgens invulling aan die positionering en propositie met behulp van de beste marketingmiddelen. Marketing moet daarbij niet alleen een afdeling zijn, maar veel meer een functie hebben in de organisatie. Het moet een stuwende kracht zijn, waardoor marketing een aanjager wordt van zowel het uitdragen van het merk als ook vele vormen van innovatie en ontwikkeling.

Ervaring met succesvolle zorgmarketing

In de periode 2005-2010 heb ik als directeur marketing en verkoop en (daarvoor) als marketing manager (inclusief productmanagement en communicatie) bij De Friesland Zorgverzekeraar indirect al op de ‘zorgmarkt’ geopereerd. In die periode hebben we onder andere de grootste groei in de historie gerealiseerd en diverse marketingprijzen gewonnen zoals de EffieEsprix en Spin Award. Zie hiervoor ook de pagina ‘Alvin Sibbald‘ en mijn LinkedIn pagina.

Als interim-marketing manager help ik een ondernemende thuiszorgorganisatie om klaar te zijn voor de volgende fase in de steeds veranderende zorgmarkt en in te spelen op de nieuwe rollen en taken van zorgverzekeraars en gemeenten. Op basis van externe en interne analyses is samen met de mensen de nieuwe positionering bepaald. Dit hebben we vervolgens geïmplementeerd en doorvertaald naar concrete marketingmiddelen zoals nieuwe proposities, producten, website en campagne, maar ook interne communicatie en acties.

Voor een van oudsher intramurale zorgorganisatie heb ik een strategisch marketingplan geschreven om de stap naar extramurale zorgverlening doelgericht en gestructureerd te zetten. Het plan begint met uitgebreide analyses, maar is doorvertaald naar een stappenplan voor een pilot met concrete middelen en acties en is tot stand gekomen in samenwerking met de medewerkers van de organisatie zelf.

Voor een ziekenhuis heb ik een traject bestaande uit drie onderdelen gedaan. In de eerste fase is een strategische externe en interne analyse gemaakt. Daarna is dit vertaald naar een concreet marketing- en communicatieplan. Tenslotte heeft dit tot een communicatiecampagne geleid gericht op zowel de interne organisatie als de externe doelgroepen.

Voor een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg heb ik een tweetal potentiële nieuwe markten in kaart gebracht, resulterend in ‘key succes factoren’ en een advies. Bij dit traject een aantal medewerkers van de opdrachtgever intensief meegenomen als vorm van ‘coaching on the job’

In een tijdsbestek van circa een half jaar heb ik twee zorgorganisaties begeleid bij de realisatie van een kernproces, dat benodigd is voor het claimen van de gewenste positionering. Het traject is afgerond met een gezamenlijke interne introductie en training.

Belangeloos heb ik mijn medewerking verleend aan een brainstorm rond de herpositionering van ‘Dementie Online‘ (toen nog: ‘Dementie de baas’). Tijdens de brainstorm heb ik mijn praktijkervaring en marketingexpertise ingezet. De cursus ‘Dementie Online’ is ontwikkeld door Stichting Geriant, het Trimbos-instituut en Alzheimer Nederland.

Voor een zorggroep met diverse onderdelen heb ik een aantal sessies met de directieleden voorbereid, begeleid en uitgewerkt. Doelstellingen hierbij waren ‘ondernemerschap’ en ‘synergie’. Tijdens deze sessies zijn marktontwikkelingen (kansen en bedreigingen) en interne factoren (sterktes en zwaktes) gezamenlijk in kaart gebracht. Deze zijn vertaald naar de belangrijkste issues en concrete vervolgacties per issue. Dit wordt door de diverse onderdelen van de organisatie gebruikt bij het opstellen van de nieuwe jaarplannen.

Hulp bij succesvolle zorgmarketing

Ik help graag om zorgmarketing goed en succesvol vorm te geven. Klik svp hier voor mijn contactgegevens. Of kijk op mijn LinkedIn pagina. Als we nog niet in elkaars netwerk zitten: voel je vrij om alvast even te linken!