City-/Regiomarketing

Succesvolle citymarketing en regiomarketing voor gemeenten, provincies en regio’s die méér willen dan een nietszeggende slogan…

Citymarketing Regiomarketing Alvin Sibbald SBBLD 215 80 kleur

Vrijwel alle gemeenten, provincies en regio’s ‘doen aan citymarketing of regiomarketing’. Resultaten zijn echter veelal niet of nauwelijks aantoonbaar.

Is citymarketing of regiomarketing weggegooid geld?

Citymarketing of regiomarketing is weggegooid geld als het niet op de juiste  manier wordt aangepakt. In de praktijk komt het initiatief om de gemeente, een regio of provincie ‘steviger op de kaart te zetten’ vaak van een enthousiaste bestuurder. Een projectgroepje gaat vervolgens – ondersteund door een communicatiebureau – aan de slag. Na enige tijd wordt er met trots een ‘pakkende slogan’ gepresenteerd. Deze wordt daarna nog enthousiast geïntroduceerd. Maar dan… Dan stokt het vaak. Niemand weet goed hoe nu verder te gaan. Projectleden gaan weer verder met hun dagelijkse werkzaamheden. Niemand voelt zich meer verantwoordelijk en critici gaan zich afvragen hoe het er mee staat en of er geen gemeenschapsgeld is weggegooid. De oorzaak? Dat zijn er vaak meerdere, maar vooral een verkeerde aanpak: onvoldoende marketingkennis en marketingervaring aan boord, onvoldoende analyse, het ontbreken van concrete doelstellingen, (te) hoge verwachtingen, vergeten samenwerking, draagvlak en committent te zoeken, te weinig financiële middelen, etc.

Wat is nodig voor goede citymarketing of regiomarketing?

Citymarketing – of regiomarketing, place branding, destination marketing… – is complexe materie. Het ‘product’ is van niemand, maar ook juist van iedereen. Het kent vele ‘stakeholders’ die ieder hun eigen belangen en meningen hebben, maar ook het product dagelijks ‘maken’. Van de overheid wordt een initiërende rol verwacht, maar die moet het gaandeweg ook kunnen en durven loslaten. Ondersteuning door bestuurders is van cruciaal belang, maar tegelijkertijd moet de politieke agenda niet de marketing gaan bepalen. Marktbijdragen zijn noodzakelijk voor succes, maar het moet niet uitmonden in ‘wie betaalt bepaalt…’. Uitspraken als “citymarketing is geen sprintje, maar een marathon” en “citymarketing is geen campagne, maar een proces” bewijzen zich keer op keer in de praktijk. Wat er nodig is voor het wel slagen van de missie? In ieder geval deskundigheid, een resultaatgerichte en gestructureerde aanpak, samenwerking, draagvlak en niet te vergeten: voldoende middelen.

Ervaring met succesvolle citymarketing en regiomarketing

Samen ervoor zorgen dat de hele regio Heerenveen ’n Gouden Plak is om te wonen, werken, ondernemen en bezoeken. Nu én in de toekomst. Dat is het doel van Heerenveen ’n Gouden Plak. Enerzijds door samen het ‘product’ Heerenveen nóg aantrekkelijker te maken. Anderzijds door samen de promotie nóg verder te versterken. Nadat ik eind 2014 op verzoek van het bestuur al het marketing- en organisatieplan schreef voor Heerenveen ’n Gouden Plak werd ik in 2015 gevraagd daar ook zelf aanvulling aan te geven. Als programmamanager was ik vervolgens namens het bestuur verantwoordelijk voor het gehele regiomarketingproces. Begin 2018 heb ik op eigen verzoek het stokje overgedragen aan mijn opvolging.

Van 2011 tot en met 2013 heb ik voor de provincie Fryslân het project ‘Fan Fryslân‘ geïmplementeerd en geleid. Dit met als doel het imago van Fryslân te verrijken, zodat er niet alleen nog meer bezoekers komen, maar ook meer bedrijven, studenten en bewoners, worden geïnteresseerd, aangetrokken en behouden. Ik heb daarvoor het meerjarenplan geschreven, de jaarlijkse productplannen opgesteld, een netwerk opgezet, de dagelijkse praktijk van het project geleid en creatieve campagnes bedacht en geïnitieerd. Het project heeft aantoonbare resultaten geboekt zowel qua marketingdoelstellingen als op het gebied van verbinden, draagvlak en samenwerking. Innovatieve campagnes zoals ‘Zakendoen met Fryslân’ – een samenwerking met BNR Nieuwsradio – zorgden voor significante stijgingen van de bekendheid met Fryslân en de intentie tot zakendoen onder ‘ondernemend Nederland’. Door intensief samen te werken met partners was de financiële marktbijdrage al in het tweede jaar vrijwel gelijk aan de verleende budgetten vanuit de provincie. Bovendien werd meegewerkt aan een belangrijk netwerk aan Friese ‘ambassadeurs’. Klik hier voor nog meer concrete informatie.

In 2013 ben ik tevens voor de provincie Fryslân aan de slag gegaan als kwartiermaker voor één nieuwe, brede regiomarketingorganisatie, waarin doelstellingen en taken van diverse losse organisaties en projecten bij elkaar zijn gebracht. Ik heb hiervoor circa 100 gesprekken met stakeholders gevoerd en geanalyseerd hoe het in andere succesvolle regio’s geregeld is. Op basis daarvan heb ik mijn marketingorganisatorisch advies opgesteld inclusief een samenwerkings- en financieringsmodel tussen provincie, gemeenten en de markt. Na goedkeuring daarvan heb ik de provincie in de maanden daarna geholpen bij de implementatie door terugkoppeling naar de stakeholders, presentatie van het advies, verdere concretisering op basis van gekregen feedback en de opzet van het werving- en selectietraject. Het resultaat is dat provincie, gemeenten en ondernemers nu samen gaan werken op de geadviseerde werkwijze, te beginnen bij de gezamenlijke werving en selectie.

Binnen het project Fan Fryslân heb ik diverse unieke en succesvolle campagnes geïnitieerd en geleid. Zo was de eerder vermelde  campagne ‘Zakendoen met Fryslân’ een ‘roadshow’ van zes live-uitzendingen van BNR Nieuwsradio door de provincie, gekoppeld aan ondernemerslunches en een groot gezamenlijk (en ook uitgezonden) live-debat. Dit alles omringd door een on- en offline marketingcampagne. De unieke kansen en ontwikkelingen in de provincie zijn belicht, wat naast de genoemde marketingresultaten ook leidde tot concrete leads voor bedrijven. De gehele campagne is grotendeels vanuit marktbijdragen door partners gefinancierd. Andere voorbeelden van unieke campagnes waren een samenwerking met Elsevier, bestaande uit een Fryslân-special van 12 pagina’s en een speciale uitgave van Metro.

In de periode 2007-2010 was ik lid van de Raad van Toezicht van Fryslân Marketing, destijds de promotie-organisatie voor het toerisme in Fryslân.

Hulp bij succesvolle citymarketing en regiomarketing

Ik help graag om succesvolle citymarketing of regiomarketing goed vorm te geven. Een afspraak is zo gemaakt! Klik svp hier voor mijn contactgegevens. Of kijk op mijn LinkedIn pagina. Als we nog niet in elkaars netwerk zitten: voel je vrij om alvast even te linken!