Alvin Sibbald

Vuursteen voor mens en merk. Een vuursteen geeft een vonk af bij contact. Een vonk zorgt voor vuur. En zonder ‘vuur’ is nog nooit iets moois ontstaan…

Vuur Alvin Sibbald SBBLD 215 80 kleur

Ik ben Alvin Sibbald en dit is wat ik doe: een vonk afgeven aan mensen, merken en bedrijven. Op zo’n manier dat ze daarna zelf moeten kunnen blijven ‘branden’.

Alvin Sibbald

Is er een strategisch marketingproject? Wil je dat het goed komt? Of wil je dat ‘marketing’ niet alleen een afdeling is, maar juist ook een stuwende kracht in de organisatie? Met blijvende effecten? Moet dit alles ook nog eens op een leuke, menselijke manier? Dan moet je bij mij zijn!

‘What you see is what you get’: representatief, professioneel, open, eerlijk, gedreven, gepassioneerd, enthousiasmerend, humor. Met als verbindend element: warmte. Ik krijg zaken voor elkaar. Met oog voor het grote geheel en ook de details, het menselijke aspect en talent. Ik doorgrond zaken snel, breng gemakkelijk structuur aan, werk resultaatgericht, planmatig, maar tegelijkertijd ook flexibel. Arrogant? Geenszins! Zelfvertrouwen? Dat wel! Gelukkig gecombineerd met een gezonde dosis zelfspot.

“Alvin Sibbald: Man om in de gaten te houden, vooral vanwege zijn inzichten in de werking van marketing voor de organisatie zelf.”  Vakblad Adforesult, 2006, in het artikel ‘Jong, snel en gewild. 69 (bijna) toppers’.

Ik werk vooral vanuit de sterke, unieke en onderscheidende competenties die mensen, merken en bedrijven al van nature bezitten. Met succes, vertrouwen, plezier en verdere ontwikkeling als resultaat. Dit heb ik vijftien jaren in diverse functies gedaan bij verschillende organisaties. Bijvoorbeeld bij Elvia Reisverzekeringen/Mondial Assistance als marketing manager en als laatste bij De Friesland Zorgverzekeraar als directeur marketing en verkoop. Met als gevolg: aansprekende marketingresultaten, gewonnen marketingprijzen zoals de Effie, Esprix en Spin Award, plus vele organisaties en mensen die zich mede met behulp van mijn coaching hebben doorontwikkeld.

Sinds 2010 doe ik dit als zelfstandig adviseur, met als specialiteiten merkstrategie, marketing, citymarketing en zorgmarketing. Ik ben beschikbaar voor advies, interim-management, projecten, trainingen en coaching en als kwartiermaker.

CV Alvin Sibbald

Voor mijn Curriculum Vitae verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn pagina. Mochten we nog niet in elkaars netwerk zitten: misschien alvast even linken? http://www.linkedin.com/in/alvinsibbald. Lees svp hieronder ook hoe anderen mij ervaren. Een afspraak is zo gemaakt! Klik svp hier voor mijn contactgegevens.

En…oh ja…ik heb ook nog een hardloopboek geschreven met de titel ‘Achter een paar mooie hardloopbillen’. Wil je daar meer over weten? Klik dan svp hier.

Referenties Alvin Sibbald

“Alvin Sibbald: op het juiste moment met het juiste product op de juiste plaats voor een juiste prijs. Geen verdere promotie nodig: een topper (en met het hart op de juiste plek)!” Astrid-Odile de Visser, Raad van Bestuur Interzorg Noord-Nederland.

“Alvin Sibbald voelt goed aan wat leeft in de organisatie en bij de mensen zelf en blijft alert op signalen waar de organisatie haar voordeel mee kan doen. Alvin kan met zijn enthousiasme en persoonlijke aandacht medewerkers daadwerkelijk in beweging krijgen.” Saakje Mulder, Executive Director LifelinesNL en oud-Directeur Sport Fryslân.

“Ik heb Alvin Sibbald ervaren als open, laagdrempelig, inspirerend en gedreven. Als Directeur Marketing en Verkoop heeft hij een goed netwerk om De Friesland heen gebouwd. Als marketeer is hij een echte vakman, een co-creator en origineel. Als coach vind ik hem precies, kansen gevend, delegerend maar ook controlerend.” Marcel Kuin, Voorzitter RvB Antonius Zorggroep en voorheen Lid RvB De Friesland Zorgverzekeraar.

“Wat ik vooral sterk aan Alvin Sibbald vind is zijn gedrevenheid om ergens een succes van te maken. Mensen betrekken bij ideeën en niet te beroerd zijn om ze bij te stellen. Met de insteek dat wanneer je succes met je mensen kunt delen dit veel zoeter smaakt. Ook zijn drive om mensen op een hoger plan te krijgen vind ik bewonderenswaardig. Hij heeft daarmee verschillende mensen geadviseerd en geholpen.” Peter van Winsen, oud-Directeur Klant en Service De Friesland Zorgverzekeraar.

“In onze samenwerking heb ik Alvin Sibbald leren kennen als een consistente en scherpe denker, die rationele analyse verrijkt met gevoel. Zo brengt hij ratio en intuïtie bij elkaar tot ‘doorvoelde cognities’. Daardoor is hij in zijn oordelen en ideeën vaak succesvol. Hij is ook in staat ideeën en concepten te implementeren. Daarbij maakt hij gebruik van zijn enthousiasme en formulerend vermogen om medewerkers en andere belanghebbenden te committeren op de uitvoering van de plannen. Ik heb Alvin bovendien leren kennen als een toegewijde en betrouwbare man met wie ik met plezier en succes heb samengewerkt.” Ton Timmermans, directeur/eigenaar TTMA en oud-Directeur Marketing & Corporate Communications Friesland Bank.

“Als mijn manager bij Elvia/Mondial Assistance heeft Alvin Sibbald gedurende 3 jaar veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Dit  door de vrijheid te geven die ik op bepaalde terreinen wilde en gerichter bij te sturen op de punten waar dat nodig was. Op het moment dat ik daar klaar voor was is hij zijn nieuwe uitdaging aangegaan en heb ik zijn functie van marketingmanager overgenomen. Toen ik na een aantal jaren besloot zelfstandig marketingadviseur te worden hebben we bij De Friesland Zorgverzekeraar weer nauw samengewerkt. Hier zag ik dat Alvin Sibbald ook aan zijn directeursrol zijn eigen invulling had gegeven en deze met ogenschijnlijk speels gemak vervulde. Mooi om te zien hoe hij vanuit zichzelf de menselijke kant erin brengt en ook hierin mensen verder brengt zonder dat dit tegen hem werkt. Dat is iets waar veel managers jaloers op kunnen zijn. Op commercieel vlak heb ik tijdens het neerzetten van het nieuwe merk ‘De Friesland Reisverzekeraar’ ervaren hoe hij van idee heel snel naar een goed doordachte en succesvolle uitvoering kan komen met de juiste spirit. Dat idee en de spirit waren door zijn ‘vonk’ vuur geworden. Ik weet zeker dat hij dit ook in zijn zelfstandige rol als meerwaarde brengt bij zijn klanten.” Sander Abbes, directeur/eigenaar Sabbes Marketing.

“Alvin Sibbald is vijf jaren mijn leidinggevende geweest bij De Friesland Zorgverzekeraar. Al vanaf het eerste moment stond het kernbegrip vertrouwen voorop in zijn manier van leidinggeven. Alvin durft te geven en zich kwetsbaar op te stellen, om vervolgens een ander vooruit te helpen. Dit heb ik altijd in hem gewaardeerd. Daarnaast is Alvin sterk in het verbinden van ratio en emotie en hierdoor is hij in staat om vanuit een innerlijke rust te coachen. De rust in zijn coaching ervoer ik ook doordat Alvin Sibbald er was en stond wanneer ik hem nodig had. Alvin is in staat om het mooie en de kracht in een mens op te zoeken en je door vertrouwen te laten groeien. Onder leiding van Alvin heb ik hierdoor een mooie persoonlijke groei op het zakelijke vlak doorgemaakt.” Christel Ietswaart, hoofd Communicatie Ommelander Ziekenhuis Groningen.

“Alvin Sibbald staat naar mijn mening voor mensen, heeft interesse en doet echt moeite om de ander te leren kennen. Maar nog belangrijker: hij is in staat om iemand verder te helpen en daarmee de organisatie. De verschillende belangen verliest hij niet uit het oog. Hij weet zeer zorgvuldig met medewerkers om te gaan ook al moet hij soms lastige besluiten nemen. Zijn voorbereiding op onderwerpen is grondig en hij neemt de lead daar waar het nodig is of geeft ruimte als de ander daarmee om kan gaan. Zijn inschattingsvermogen laat hem niet in de steek. Niet veel mensen durven zich kwetsbaar op te stellen en ook hun eigen zwakke punten te delen. Die durf heeft Alvin Sibbald wel. Dat respecteer ik zeer want hij weet dit goed te combineren met het benodigde overwicht. Alvin is iemand waar mensen vertrouwen in hebben en waarvoor ze ook bereid zijn hard te werken. Daarnaast is hij duidelijk in wat hij van mensen en de omgeving verwacht maar weet hierin de ander altijd te motiveren. Door te enthousiasmeren en te stimuleren maar ook door concrete oplossingen te bieden en besluiten te nemen. Een ding weet ik zeker, wat hij ook doet; dat zal hij zorgvuldig doen met oog voor de organisatie en de mensen die daar werken. In korte tijd kan Alvin als geen ander een vertrouwensrelatie opbouwen en een juiste inschatting maken van de rol die van hem gevraagd wordt. Hierdoor willen klanten ook op de lange termijn graag zaken met hem doen.” Ruth Vogelaar-Wetting, Business Manager JUNCTION.